Coetus Declaratio

Latin - Italian - French - Polish - Portuguese - English - Chinese - Spanish - German - Arabic

Wspólna deklaracja

1. Jasne badanie nadużyć liturgicznych i niesprawiedliwości kanonicznych stanowi jeden z pierwszych i najważniejszych kroków, a pewnością najprostszy i najbardziej bezpośredni dla świeckich chrześcijan, które należy podjąć.

2. W tym celu my swieccy chrzescijanie, włączamy się w ślad za Tradycją Kościoła, uznając, co jest pożądane, w dziedzinie liturgicznej, w Motu Proprio Summorum Pontificum, ponieważ ukazuje ona współistnienie dwóch form obrządku łacińskiego pod względem ich zasadności, bogactwa i komplementarności.

3. Nasza wrażliwość prowadzi nas do pogłębiania nadzwyczajnej formy obrządku łacińskiego. Ale chcemy także uratować naszą wspólnotę chrześcijańską, broniąc prymatu troski o duszę, poprzez opiekę nad wyraźną tożsamością doktrynalną i moralną.

4. Zobowiązujemy się być opiekunami, ponieważ to, co dotyczy naszych możliwości i sił, skarb kultury chrześcijańskiej, która znajduje swoje źródło w kulcie, sposób, w jaki można przywrócić wewnętrzny i zewnętrzny porządek świata; przyjmujemy to zadanie za misję, której osiągnięcie, o którym wiemy, ostatecznie spoczywa w rękach Boga.

5.Chcemy, aby liturgia zdolna do działania w głębi wiernych, w postawie pokory i poświęcenia się Bogu, autentycznie odnowiła Kościół w ślad za Tradycją, pod warunkiem kultywowania go w najszlachetniejszych formach, wśród których wyróżnia się ryt nadzwyczajny.

6. Aby realizować nasz program, zobowiązujemy się do życia w komunii między różnymi Coetus Fidelium, aby chronić się przed nadużyciami, promować wspólne inicjatywy i pomagać nam być wiarygodnymi świadkami, strażnikami słodyczy doktryny i piękna wiary.